PO RAZ CZTERNASTY RUSZA INTERNETOWA GIEŁDA PRACY

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy,

Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach podjęły się zorganizowania kolejnej

– już czternastej w naszym regionie:

INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY (IGP)

w dniach 18 - 20 września 2017 r.

Inicjatywa ta ma na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Działanie to jest również formą realizacji założeń wynikających ze "Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego" w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Współdziałanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach dysponujących wykwalifikowaną kadrą informatyków, doradców zawodowych i pośredników pracy, może w skuteczny sposób pomóc zarówno pracodawcom, jak i poszukującym pracy oraz wskazać nowe tendencje w zmieniających się warunkach na rynku pracy w kraju i za granicą.

 

Giełda jest otwarta dla wszystkich kandydatów do pracy niezależnie od miejsca zamieszkania i wykształcenia oraz wszystkich przedsiębiorców, firm, instytucji, urzędów i innych organizacji poszukujących pracowników.

 

Korzyści dla pracodawców:

  • szybkie rozpoznanie rynku pracobiorców (bezrobotnych i osób poszukujących pracy)
  • bezpośredni wybór osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród dużej liczby kandydatów
  • bezpłatna reklama na stronach internetowych IGP oraz publicznych służb zatrudnienia.

 

Korzyści dla kandydatów do pracy:

  • nieograniczony dostęp do ofert pracy w kraju i za granicą
  • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą poprzez Internet, co znacznie obniża koszty poszukiwania pracy
  • poznanie oczekiwań pracodawcy bez konieczności bezpośredniego odwiedzania firm lub urzędów.

 

Informacja dla poszukujących pracy:

W czasie trwania Giełdy doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  będą prowadzić konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line, aby zwiększyć szanse na zainteresowanie pracodawców prezentowanymi kandydaturami.

 

Osobom nie mającym dostępu do Internetu udostępniamy sale komputerowe oraz niezbędną pomoc w obsłudze komputera:

  • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy ul. Witosa 86,
  • w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6,
  • w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Kolberga 4.

 

 

 

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XIV Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach