Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy,
Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach podjęły się zorganizowania kolejnej
– już piętnastej w naszym regionie:

INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY (IGP)
w dniach 24 - 26 września 2018 r.Inicjatywa ta ma na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Działanie to jest również formą realizacji założeń wynikających ze "Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego" w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Współdziałanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach dysponujących wykwalifikowaną kadrą informatyków, doradców zawodowych i pośredników pracy, może w skuteczny sposób pomóc zarówno pracodawcom, jak i poszukującym pracy oraz wskazać nowe tendencje w zmieniających się warunkach na rynku pracy w kraju i za granicą.

Giełda jest otwarta dla wszystkich kandydatów do pracy niezależnie od miejsca zamieszkania i wykształcenia oraz wszystkich przedsiębiorców, firm, instytucji, urzędów i innych organizacji poszukujących pracowników.


Korzyści dla pracodawców:   

  • szybkie rozpoznanie rynku pracobiorców (bezrobotnych i osób poszukujących pracy)  
  • bezpośredni wybór osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród dużej liczby kandydatów
  • bezpłatna reklama na stronach internetowych IGP oraz publicznych służb zatrudnienia.


Korzyści dla kandydatów do pracy:   

  • nieograniczony dostęp do ofert pracy w kraju i za granicą  
  • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą poprzez Internet, co znacznie obniża koszty poszukiwania pracy
  • poznanie oczekiwań pracodawcy bez konieczności bezpośredniego odwiedzania firm lub urzędów

 

Informacja dla poszukujących pracy:

W czasie trwania Giełdy doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy  będą prowadzić konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line, aby zwiększyć szanse na zainteresowanie pracodawców prezentowanymi kandydaturami.

 
Osobom nie mającym dostępu do Internetu udostępniamy sale komputerowe oraz niezbędną pomoc w obsłudze komputera:   

  • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy ul. Witosa 86,  
  • w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6,
  • w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Kolberga 4.

Partnerzy XV Internetowej Giełdy Pracy
Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat Honorowy
Adam Jarubas
Marszałek Województwa świętokrzyskiego

          

                

                      

                   

Search