Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą

 

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? /poradnik/

 

Wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę do pracy. Poszukując odpowiedniego zatrudnienia osoby korzystają nie tylko z ofert urzędów pracy, agencji zatrudnienia, ale też poszukują pracodawcy "na własną rękę", wykorzystując prywatne kontakty czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub Internecie. Pragniemy zwrócić uwagę, że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań czy wręcz kłopotów.

 

Staraj się postępować zgodnie z poniższymi radami:

 

1. Zawsze, w miarę możliwości, sprawdź swojego pracodawcę:

obejrzyj stronę internetową pracodawcy, spróbuj poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy przeglądając odpowiednie fora internetowe. Upewnij się, czy rzekomo wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje. Podchodź z dystansem do ofert, w których podany jest tylko telefon komórkowy.

 

2. Korzystaj z usług urzędów pracy lub agencji zatrudnienia.

 

3. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z oferty agencji zatrudnienia:

 

  • sprawdź, czy agencja posiada odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.stor.praca.gov.pl );
  • upewnij się, czy dana agencja posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą. Poproś o numery telefonów do pracodawcy zagranicznego oraz do osób, które już skorzystały z jego oferty pracy, abyś mógł z nimi skonsultować warunki pracy i wymagania pracodawcy;
  • bezwzględnie domagaj się spisania z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia itp.;
  • pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot z tytułu faktycznie poniesionych kosztów (tłumaczenie dokumentów, koszty podróży, wydanie wizy, badania lekarskie). Pobieranie przez agencję opłat za pośrednictwo pracy jest naruszeniem prawa.

 

Dowód wpłaty na konto nieuczciwego pośrednika nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty.

 

Do zakładania kont bankowych mogą być wykorzystywane podstawione osoby;

 

  • nie przepłacaj za przejazd. Zanim zapłacisz agencji za podróż sprawdź, ile wynoszą ceny u innych przewoźników;
  • nigdy nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez agencję. Zdarza się, że mieszkanie, za którego wynajem zapłaciłeś, nie istnieje.

 

4. Sprawdź, ile wynoszą koszty utrzymania w danym kraju; w niektórych krajach Europy „życie” jest bardzo drogie. Zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy „na początek” lub ewentualny bilet powrotny. Jeżeli Twoje plany pracy za granicą nie powiodą się, to będziesz mógł wrócić bez problemu do domu.

 

5. Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe. Jeżeli nie mówisz dobrze w języku pracodawcy, Twoje szanse na znalezienie pracy maleją.

 

6. Sprawdź, gdzie mieści się polski konsulat, najbliższy Twojemu miejscu pracy w danym kraju. Weź również ze sobą dane kontaktowe znajomych osób, które już tam przebywają.

 

7. Ubezpiecz się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

8. Wyjeżdżając zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne – w tym celu powinieneś zgłosić się do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego).

 

9. Bądź świadomy swoich praw. Zapoznaj się przed wyjazdem z podstawowymi przepisami prawnymi w danym kraju (np. jakie jest minimalne wynagrodzenie, gdzie należy zarejestrować się po przyjeździe, aby uzyskać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej). Możesz skorzystać z informacji na stronach internetowych: www.eures.europa.eu lub www.eures.praca.gov.pl

 

10. Zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje przetłumaczone na język pracodawcy.

 

11. Pamiętaj, że podejmujesz pracę w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w danym kraju. Ewentualne spory pomiędzy Tobą a pracodawcą rozstrzyga sąd w kraju pracodawcy, a nie sąd w Polsce.

 

12. Nie łam prawa. Nie zgadzaj się na pracę „na czarno”. Pamiętaj, że we wszystkich państwach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, Polacy mogą pracować bez zezwoleń na pracę.

 

opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

 

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XIV Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach