Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

 

pomaga klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych

 

JEŻELI:

 • zastanawiasz się nad wyborem zawodu
 • chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia
 • szukasz odpowiedniego zatrudnienia
 • chcesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje
 • podejmowane przez Ciebie próby znalezienia pracy nie powiodły się
 • masz problem z napisaniem życiorysu i listu motywacyjnego
 • chcesz dobrze się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

SKORZYSTAJ Z:

 • konsultacji i porad indywidualnych, podczas których wspólnie z doradcą zawodowym opracujesz swoją ścieżkę rozwoju zawodowego
 • porad grupowych, na których będziesz miał możliwość określenia i rozwiązania swoich problemów zawodowych oraz przygotujesz się do efektywnego poszukiwania pracy
 • spotkań informacyjnych na temat sytuacji na rynku pracy i możliwości podejmowania zatrudnienia w kraju i za granicą
 • warsztatów z zakresu autoprezentacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej oraz asertywności
 • z zasobów informacji zawodowych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji zawodowych .

 

Harmonogram zajęć organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach

 

Szczególnie polecamy konsultacje z psychologiem, w trakcie których będziesz miał możliwość skorzystać z profesjonalnych testów psychologicznych. Pozwolą Ci one określić potencjał intelektualny, osobowość oraz predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

 

Masz pytania?

ZADZWOŃ, PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO

 

Wojewódzki Urząd Pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

tel. 41 36 41 610

e-mail: ciz@wup.kielce.pl

www.wup.kielce.pl

 

opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

 

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XIV Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach