Informacje o EURES

 

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodo­wym.

 

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników.

 

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. Obejmują one:

 

 • usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy (obsługa zagranicznych ofert pracy oraz krajowych ofert pracy dla cudzoziemców z UE/EOG, realizacja projektów rekrutacyjnych, przyjmowanie CV, zamieszczanie ofert pracy na portalu EURES, udział w międzynarodowych targach pracy w Polsce i za gra­nicą, wsparcie polskich pracodawców podczas rozmów kwalifikacyjnych za granicą),

 

 • informowanie na temat warunków życia i pracy we wszystkich krajach UE/ EOG (dostęp do informacji nt. sytuacji na europejskich rynkach pracy, zawo­dów nadwyżkowych i deficytowych w UE/EOG na polskiej stronie interne­towej EURES www.eures.praca.gov.pl praktyczne porady świadczone przez doradców EURES i asystentów EURES, seminaria, prezentacje, konsultacje indywidualne).

 

W województwie świętokrzyskim usługi EURES świadczą Wojewódzki Urząd Pracy mieszczący się przy ul. Witosa 86 w Kielcach oraz Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy.

 

W tych jednostkach informacji na temat ofert pracy w Unii Europejskiej, a także na temat warunków życia i zatrudnienia (np. poziomu płac i wyna­grodzeń, kosztów utrzymania, podatków, szkolnictwa, zasiłków socjalnych i praktyk rekrutacyjnych) udzielają pracownicy pełniący funkcje doradcy i asystenta EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania EURES.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej

EURES działa w oparciu o sieć informatyczną (Internet) i sieć współpracy między­ludzkiej. Istotą EURES jest zarządzany na poziomie europejskim, Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu – najważniejszy portal Unii Euro­pejskiej poświęcony mobilności na rynku pracy, oferujący dostęp do ofert pracy w krajach UE/EOG.

Polska strona sieci EURES

 

Osoby zainteresowane znajdą tu:

 • Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG,
 • Dostępnych w poszczególnych regionach Polski ofert pracy,
 • Informacje na temat publikacji i materiałów dot. mobilności zawodowej w UE,
 • Linki do portali mobilności,
 • Archiwum zrealizowanych działań EURES,
 • Bieżące informacje nt. realizowanych projektów na stronie głównej,
 • Dane dot. warunków pracy w Polsce,
 • Informacje nt. doradców EURES działających w Polsce,
 • Informacje dla pracodawców nt. możliwości zatrudnienia i warunków pracy w krajach UE.

 

Adres portalu: www.eures.praca.gov.pl

Portal z pracami sezonowymi w Holandii

 

Publiczne Służby Zatrudnienia w Holandii (UWV WERKbedrijf) we współpracy ze stowarzyszeniem pracodawców Holenderska Organizacja Rolnicza i Ogrodnicza (LTO) stworzyły portal poświęcony pracy sezonowej w Holandii.

Za pośrednictwem strony www.seasonalwork.nl mogą aplikować o pracę osoby pełnoletnie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zainteresowane podjęciem pracy w rolnictwie lub ogrodnictwie. Portal prowadzony jest w języku angielskim i holenderskim. Na portalu znajdują się ponadto informacje o warunkach życia, pracy, płacy minimalnej, układach zbiorowych.

Europejskie Dni Pracy w wersji on-line

 

Inicjatywa sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz Komisji Europejskiej ma na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy oraz upowszechnianie idei mobilności zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

Podczas Europejskich Dni Pracy on-line pracodawcy i osoby poszukujące pracy spotykają się w przestrzeni wirtualnej. Wszystkie prezentacje są transmitowane w Internecie na żywo a odwiedzający mają możliwość rozmów on-line z pracodawcami i doradcami EURES za pośrednictwem „czat-ów”. Osoby poszukujące pracy mogą wyszukiwać miejsca pracy odpowiadające ich profilowi i zgłaszać swoje kandydatury, kontaktować się bezpośrednio z pracodawcami oraz umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne.

Adres portalu: www.europeanjobdays.eu

Twoja pierwsza praca z EURES

 

Twoja pierwsza praca z EURES to unijny program mobilności zatrudnienia, mający na celu pomoc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy lub odbyciu stażu w krajach Unii Europejskiej.

 

Program Twoja pierwsza praca z EURES udziela informacji, wsparcia w zakresie poszukiwania pracy i rekrutacji oraz pomocy finansowej, zarówno dla młodych osób poszukujących pracy i zmieniających pracę w wieku 18-35 lat, które są skłonne podjąć zatrudnienie w innym państwie UE, jak i przedsiębiorstw zatrudniających młodych mobilnych Europejczyków i oferujących im program integracji.

 

Informacje w języku polskim na temat programu Twoja pierwsza praca z EURES znajdziesz tutaj

opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XIV Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach