Konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line

 

 

Specjalnie dla Ciebie w ramach Internetowej Giełdy Pracy proponujemy konsultacje dokumentów aplikacyjnych on-line

- profesjonalnie

- skutecznie

- bezpłatnie

sprawdzimy, doradzimy, naniesiemy niezbędne uwagi,

aby zwiększyć szanse na zainteresowanie pracodawcy Twoją kandydaturą.

 

 

Do Twojej dyspozycji są doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy -
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

 

Katarzyna Łazarska - k.lazarska@wup.kielce.pl
Agnieszka Stokowiec -
a.stokowiec@wup.kielce.pl

Magdalena Gajek - m.gajek@wup.kielce.pl

 

 

Uwaga!

 

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne wybranemu doradcy w formacie Word, aby możliwe było edytowanie tekstu i naniesienie poprawek oraz uwag. W celu ułatwienia sprawdzenia listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, podaj informacje dot. stanowiska oraz wymagań pracodawcy lub załącz ofertę pracy.

Konsultacje z doradcami prowadzone są w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). W przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy odpowiadać sukcesywnie zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Aby profesjonalnie sporządzić dokumenty aplikacyjne

- zapoznaj się z poniższymi wskazówkami

 

 

JAK NAPISAĆ DOBRE CURRICULUM VITAE?

 

Odpowiednio się do tego przygotuj:

 1. Przeprowadź dokładną analizę wybranej oferty – zgromadź wszelkie informacje na temat oferowanego stanowiska pracy i oczekiwań pracodawcy.
 2. Dokonaj bilansu swojej wiedzy i umiejętności, wypisz swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i pozazawodowe, osiągnięcia oraz zainteresowania pod kątem danej oferty pracy.
 3. Zastanów się, co powinieneś szczególnie podkreślić w swoim CV.
 4. Pomyśl, jak napisać to, co może być ważne, tak aby zainteresować czytającego.
 5. Napisz CV na brudno, popraw usterki językowe, wyrzuć zbędne ozdobniki.
 6. Popracuj nad stroną graficzną.
 7. Daj do sprawdzenia drugiej osobie.
 8. Sprawdź całość raz jeszcze.
 9. Zamieść zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Wyślij na adres wskazany w ogłoszeniu.

 

Dobre curriculum vitae powinno być:

 • zindywidualizowane i pisane pod konkretną ofertę lub określonego pracodawcę i stanowisko pracy
 • pozbawione błędów ortograficznych, stylistycznych oraz składniowych
 • napisane na komputerze standardową czcionką (Times New Roman, Arial)
 • wydrukowane na białym bądź kremowym papierze o formacie A4
 • rzetelnie przygotowane, zawierające prawdziwe informacje oraz realną ocenę posiadanych umiejętności
 • przejrzyste, czytelne i przyciągające uwagę
 • krótkie i zwięzłe - liczyć nie więcej niż 2 strony
 • wysłane wraz z listem motywacyjnym.

 

Pisząc życiorys zawodowy myśl:

 • w kategoriach finansowych

Jeżeli udało Ci się zwiększyć obroty firmy, zmniejszyć wydatki lub efektywnie nimi zarządzać – koniecznie poinformuj o tym pracodawcę.

 • w kategoriach czasu

Jeżeli dzięki wprowadzonym przez Ciebie zmianom udało się zaoszczędzić czas i usprawnić funkcjonowanie firmy - napisz o tym.

 • w kategoriach wielkości

W biznesie ważne są liczby, w których mierzy się dokonania - pamiętaj o tym przygotowując bilans swoich osiągnięć.

 

Pamiętaj, że życiorys zawodowy:

 • jest pierwszą formą kontaktu z pracodawcą,
 • powinien przedstawić Cię w najkorzystniejszym świetle,
 • jest jedynym elementem w procesie selekcji, nad którym masz kontrolę.

 

 

 

WZÓR CURRICULUM VITAE (pobierz)

 

PAMIĘTAJ!

NIE WSZYSTKIE PUNKTY MUSZĄ POJAWIĆ SIĘ W TWOIM CV
- DOSTOSUJ JE DO ZAWARTOŚCI TREŚCIOWEJ

 

JAK NAPISAĆ PROFESJONALNY LIST MOTYWACYJNY?

 

List motywacyjny ma podobny charakter jak wiele innych pism: przedstawiamy siebie, swoją sprawę i staramy się przekonać kogoś, by pozytywnie się do tego ustosunkował.

Ważne jest, abyś wiarygodnie uargumentował powód, dla którego chcesz pracować w danej firmie lub na danym stanowisku. W tym celu powinieneś podkreślić i rozbudować informacje o tych umiejętnościach, kwalifikacjach oraz predyspozycjach, które są niezbędne do właściwego wykonywania określonych zadań zawodowych.

Nie ma jednego uniwersalnego listu motywacyjnego. Jest to zawsze niepowtarzalny dokument, który powinien być odpowiedzią na konkretną ofertę.

 

List motywacyjny – odpowiedź na ogłoszenie:

 • musi zawierać odniesienie do oferty: podaj źródło informacji o naborze (np. tytuł i datę wydania gazety, w której ukazało się ogłoszenie wraz z numerem referencyjnym ogłoszenia);
 • podkreśl, że spełniasz wymagania pracodawcy oraz posiadasz poszukiwane przez niego kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje;
 • uzasadnij, że jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko.

 

List motywacyjny bez związku z ogłoszeniem:

 • wyjaśnij, dlaczego chcesz pracować w danej firmie;
 • wskaż stanowisko lub pracę, która Cię interesuje;
 • koniecznie przedstaw własne doświadczenie, które będzie przydatne w firmie oraz wykaż, że posiadasz predyspozycje do wykonywania określonej pracy.

 

Dobry list motywacyjny to:

 

FORMA:

krótki - jedna strona białego papieru formatu A4,

przejrzysty - zachowaj odpowiednie odstępy,

bezbłędny - poprawny językowo i ortograficznie,

podpisany - pamiętaj o własnoręcznym podpisie.

 

TREŚĆ:

wiarygodny - podawaj informacje tylko zgodne z prawdą,

konkretny - pewnie przedstaw swoją prośbę, poprzyj ją dowodami,

spójny - uzupełnij lub wzmocnij dane zawarte w CV, zwróć uwagę, aby informacje wzajemnie nie wykluczały się,

uprzejmy - pamiętaj o zwrotach grzecznościowych, przecież występujesz w roli przyszłego pracownika,

profesjonalny - dotyczy tylko kwestii zawodowych,

atrakcyjny - wzbudza zainteresowanie czytelnika,

zwięzły - zawiera jasne i precyzyjne sformułowania.

 

STRUKTURA  LISTU MOTYWACYJNEGO (pobierz)

 

opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

 

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XV Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach