Kontakt w sprawie Internetowej Giełdy Pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

 

Przemysław Kowalczyk - doradca EURES

tel: 41 364-16-11,  e-mail: p.kowalczyk@wup.kielce.pl

 

Sebastian Kot - asystent EURES

tel: 41 364-16-11,   e-mail: s.kot@wup.kielce.pl

 

Osoba do kontaktu z mediami

Paweł Lulek - kierownik Zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy

tel: 41 364-16-41,   e-mail: p.lulek@wup.kielce.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Michał Gaweł – kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy

tel: 41 367-11-54,   e-mail: michal.g@pupkielce.pl

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Zbigniew Brzeziński – specjalista, Zespół ds. Promocji Zatrudnienia

tel: 41 340-60-27,   e-mail: zbigniew.brzezinski@mup.kielce.pl

 

 

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XIII Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat Medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach