Przygotuj się do spotkania z pracodawcą

 

Przygotowanie do spotkania z pracodawcą przypomina nieco przygotowanie się do randki. I w jednym, i w drugim przypadku - najważniejsze to dobrze się zaprezentować, a także przekazać o sobie najistotniejsze, z punktu widzenia drugiej strony, informacje. To, jak wypadniesz może zadecydować, czy Twój partner uzna, że warto ponownie się spotkać.

 

Zatem, zanim zaczniesz się szykować do wyjścia na spotkanie z pracodawcą, spróbuj uporządkować to, co o sobie wiesz w obszarze zawodowym.

 

1. Przeanalizuj swoje zasoby.

 

Co umiem, jakie posiadam kwalifikacje i zdolności?

W ciągu swojego życia podejmowałeś pewnie wiele działań, dzięki którym zdobyłeś cenne doświadczenia - nie tylko dotyczące spraw zawodowych. Jeśli już kiedyś pracowałeś, spisz wszystkie miejsca zatrudnienia. Pamiętaj, że liczą się także te w niepełnym wymiarze czasu, samozatrudnienie, wolontariat, a nawet praca „na czarno”. Jeśli poszukujesz pierwszej pracy, pomyśl, czego nauczyłeś się podczas praktyk zawodowych, staży, działalności w organizacjach szkolnych/studenckich itp.

 

Analizując przebieg doświadczenia zawodowego, przypomnij sobie, jakie powierzano Ci obowiązki, czego się nauczyłeś, jakie zdobyłeś umiejętności. Pamiętaj zwłaszcza o sukcesach i osiągnięciach. Przejrzyj posiadane dokumenty pod kątem posiadania określonych kwalifikacji (świadectwa i dyplomy), uprawnień oraz licencji.

 

Pomyśl także o tym, w czym jesteś dobry, co jeszcze dodatkowo potrafisz robić. Coraz częściej pracodawcy odnoszą się bowiem nie tylko do kwalifikacji (nie wymagają „papierów” potwierdzających ukończenie szkoły czy kursu), ale oczekują kandydatów z określonymi kompetencjami. Szukają osoby, która sprawdzi się na powierzonym jej stanowisku i będzie potrafiła wykonać zlecone jej zadania. Kompetencje to znacznie więcej niż kwalifikacje, oprócz wiedzy i umiejętności to także predyspozycje i cechy osobowości, które wspólnie wpływają na bardzo dobre wykonywanie powierzonej pracy. Dlatego, nawet jeśli skończyłeś szkołę ekonomiczną, ale potrafisz doskonale gotować, masz doświadczenie w tym zakresie i konkretne umiejętności - nie obawiaj się zgłosić swojej kandydatury na stanowisko kucharza.

 

Zastanów się, jak możesz wykorzystać swoje zainteresowania, do czego masz większe predyspozycje lub uzdolnienia. W tych obszarach łatwiej przyjdzie Ci nauczyć się czegoś nowego czy opanować potrzebne umiejętności. Wiedza ta może okazać się ważna w sytuacji, gdyby okazało się, że Twoje wykształcenie czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe są niewystarczające. Ponadto zainteresowania czy hobby prezentują Twoją bardziej „prywatną” twarz i umiejętnie je eksponując - podobnie jak na randce - zwiększasz swoje szanse na zainteresowanie pracodawcy Twoją osobą.

 

Kiedy zgromadzisz już wszystkie potrzebne informacje, w celu  uporządkowania i podsumowania zgromadzonej wiedzy, możesz skorzystać z Analizy SWOT. Ta prosta metoda porządkowania danych, pierwotnie wykorzystywana w naukach technicznych, na pewno pomoże Ci w zbudowaniu jasnego obrazu Twoich możliwości na rynku pracy.

 

Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: strengths (S – silne strony), weaknesses (W - słabe strony), opportunities (O - szanse), threats (T- zagrożenia). Analiza oparta jest na prostym schemacie klasyfikacji – wszystkie istotne dane dzieli się na wewnętrzne (cechy człowieka) lub zewnętrzne (cechy otoczenia) i rozpatruje pod katem ich pozytywnego lub negatywnego wpływu na badaną sytuację.

 

pozytywne

negatywne

wewnętrzne

 Mocne strony
1. Urok osobisty.
2. Dobra prezencja.
3. Umiejętność nawiązania rozmowy.

 Słabe strony
1. Brak doświadczenia.
2. Brak pewności siebie.
3. Brak asertywności.

zewnętrzne

 Szanse
1. Wsparcie ze strony otoczenia.
2. Zapotrzebowanie.
3. Profile społecznościowe.

 Zagrożenia
1. Inni kandydaci.
2. Słaba koniunktura– brak zapotrzebowania.
3. Oczekiwania pracodawców.

Początkowo, przyporządkowywanie cech do konkretnej rubryki może sprawić Ci pewną trudność. Jednak nie rezygnuj, z czasem przekonasz się, że to pozorne utrudnienie sprzyja lepszej analizie i autorefleksji. Dzięki głębszemu przemyśleniu zbudujesz zawodowy obraz siebie - spójny profil, nie zaś zlepek pomysłów i ocen. W przyszłości będziesz mógł dokonywać lepszych, skuteczniejszych wyborów np. odpowiadać na bardziej adekwatne ogłoszenia, z szansą na „trwały związek”.

 

Uświadomienie sobie swoich mocnych stron i szans pozwala także efektywniej zaplanować ścieżkę kariery i uniknąć niepotrzebnych, nieprowadzących do celu (choć czasem może atrakcyjnych) wyborów.

 

Twoja misja, czyli dokąd dążysz i co jest dla Ciebie ważne.

 

Poznałeś już siebie i swoje możliwości. Teraz pora na analizę tego, czego oczekujesz od przyszłej pracy. Spróbuj określić, co jest dla Ciebie ważne w tym zakresie, jakie są Twoje wartości i cele, do jakich zdążasz.

 

Niewiele osób jest w tej komfortowej sytuacji, że od zawsze wiedziały, co chcą robić w życiu i konsekwentnie realizują założony plan. Jeśli jednak, podobnie jak większość, wciąż szukasz pomysłu na pracę, czas poświęcony na przygotowanie się do procesu rekrutacji jest idealnym momentem na przeanalizowanie dotychczasowych celów i wprowadzenie zmian.

 

Przygotuj listę Twoich celów zawodowych. Zastanów się, które z nich są dla Ciebie najważniejsze. Pomyśl też, które mają największe, a które najmniejsze szanse na realizację. Następnie przygotuj listę rankingową uwzględniając oba wymienione kryteria. Poniżej przykładowa analiza:

Lp.

Cel

Ważność celu

Prawdopodobieństwo jego realizacji

Razem

1.

Podjęcie zatrudnienia jako księgowy w korporacji.

5

3

8

2.

Udział w konkursie na stanowisko w Urzędzie Skarbowym

4

1

5

3.

Założenie własnego biura rachunkowego

2

2

4

4.

Otrzymanie dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności

3

3

6

5.

Ukończenie kursu z zakresu prawa podatkowego

5

4

9

Zsumuj swoje oceny i zapisz uzyskane wyniki. Czy pomysł, który uzyskał największą liczbę punktów to ten, na realizację którego poświęciłeś najwięcej sił i czasu?

 

Nie zapomnij też o tym, co sprawia, że praca ma znaczenie, dzięki czemu człowiek potrafi w niej wytrwać i wykonywać ją dobrze - o wartościach. Są to rzeczy i sprawy, które ze względu na swoje znaczenie pobudzają lub hamują działanie człowieka. Jeśli wiesz i rozumiesz, co najbardziej cenisz w pracy, łatwiej będzie Ci podejmować właściwe decyzje. Przykładowe wartości związane z pracą zawodową: bezpieczeństwo i stabilizacja, autonomia i niezależność, kreatywność, pomoc innym, profesjonalizm, styl życia.

 

Na koniec postaraj się dopasować wszystko to, co zgromadziłeś na swój temat, do przygotowywanych dokumentów aplikacyjnych. Pamiętaj, że powinny być tworzone pod kątem określonego pracodawcy, dlatego za każdym razem możesz sięgnąć do innego zestawu cech, kwalifikacji czy umiejętności. Jeśli interesuje Cię praca księgowego w korporacji, ważne będzie wyeksponowanie: umiejętności pracy w zespole, umiejętności komunikacyjnych, nastawienia na sukces itp. Natomiast uwagę rekrutera w Urzędzie Skarbowym zwróci: dokładność, solidność, preferowanie pracy zgodnej z procedurami.

 

Dobre, rzetelne przygotowanie do pierwszego etapu rekrutacji wydatnie zwiększa Twoje szanse na spotkanie w realu. Jeśli więc uda Ci się zainteresować sobą pracodawcę i zostaniesz zaproszony na rozmowę – pora przystąpić do drugiego etapu działań.

 

2. Pozyskaj wiedzę na temat drugiej strony.

 

Przed każdym ważnym spotkaniem (niezależnie od tego czy dotyczy randki czy rekrutacji) dobrze jest dowiedzieć się jak najwięcej o przyszłym rozmówcy. Do powszechnych zwyczajów należy sprawdzanie stron internetowych, Facebooka, czy podpytywanie znajomych. Cenne zwłaszcza mogą okazać się informacje od osób pracujących lub współpracujących z daną firmą.

 

Postaraj się zdobyć jak najwięcej wiadomości odnośnie formy prawnej, obszaru działania, profilu produkcji czy usług firmy. Spróbuj ocenić jej sytuację na rynku, etap rozwoju (wzrost, stabilizacja czy schyłek), określić obszary, na jakich działa. Sprawdź też, co piszą o niej pracownicy lub partnerzy na blogach. Dowiedz się, kto odpowiada za proces rekrutacji, czy wiążą się z tym jakieś szczególne procedury lub wymogi. Zbierz informacje o stanowisku pracy: obowiązki i zadania pracownika, wymagania, preferowane cechy psychologiczne, warunki pracy, zakres odpowiedzialności, możliwości rozwoju, a także wynagrodzenie i inne korzyści pozapłacowe.

 

Wyposażony w tego rodzaju wiedzę, będziesz w stanie zaproponować konkretne, wymierne korzyści, czyli odnieść się do tego, co firma może zyskać, jeśli właśnie to Ciebie zatrudni.

 

Na koniec zapisz przydatne dane: jak dojechać do firmy, gdzie i z kim rozmawiać w sprawie pracy.

 

I jeszcze jedna uwaga: sprawdź swój profil w mediach społecznościowych. Upewnij się, że nie ma na nim nic, czego nie chciałbyś, aby oglądał Twój przyszły pracodawca. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że tak jak Ty sprawdzałeś firmę, tak samo rekruter będzie sprawdzał Ciebie. Z myślą o takich sytuacjach możesz zamieścić na swoim profilu kilka bardziej „profesjonalnych” zdjęć lub dbać o stałą aktualizację profilu na serwisach związanych z karierą zawodową (GoldenLine, LinkedIn).

 

3. Zaprezentuj się z najlepszej strony.

 

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną to ostatni i najważniejszy etap w procesie poszukiwania pracy. Jest dowodem na to, że udało Ci się zainteresować swoją osobą potencjalnego pracodawcę.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadaniem osoby rekrutującej jest poznanie motywacji, zainteresowań i osiągnięć zawodowych kandydata oraz określenie jego potencjału osobowościowego i intelektualnego. Natomiast rolą kandydata jest przedstawienie swojej osoby w sposób, który sprawi, że rozmówca zobaczy w nim najlepszego pretendenta spośród ubiegających się o dane stanowisko – dlatego dobrze jest uwypuklić pożądane kompetencje i mocne strony, a w wypowiedziach podkreślać osiągnięcia i dokonania. Dzięki „odrobieniu pracy domowej” - przygotowaniu i dobrej organizacji wiedzy na temat Twoich predyspozycji zawodowych, nie tylko klarownie przedstawisz istotne informacje, ale także zwiększysz swoje poczucie pewności, co zmniejszy stres w trakcie rozmowy i pozytywnie wpłynie na swobodę Twoich wypowiedzi.

 

Prezentację siebie zacznij zanim jeszcze spotkasz się bezpośrednio z pracodawcą. Zadbaj o punktualność – upewnij się, jak dojechać na spotkanie, ponownie przejrzyj i zapakuj estetycznie dokumenty aplikacyjne, przygotuj ubranie stosowne do sytuacji.

 

Wygląd, strój i ogólna prezencja także mają wpływ na to, jak zostaniesz odebrany i oceniony. Spotykając kogoś po raz pierwszy, tworzymy „pierwsze wrażenie” o tej osobie głównie odwołując się do tego, co widzimy. I na tej podstawie wnioskujemy o jej pozostałych cechach, takich jak: osobowość, nawyki, a nawet zainteresowania. Ludziom zadbanym, dobrze ubranym, eleganckim częściej przypisuje się takie cechy jak: profesjonalizm, kompetencja, fachowość itp. Zatem istotne jest, jak osoba rekrutująca oceni Cię na początku rozmowy, będzie to bowiem rzutowało na jej dalszy przebieg.

 

Przygotuj sobie odpowiedzi na pytania, jakie zapewne usłyszysz. Istnieje pula pytań najczęściej zadawanych kandydatom podczas rozmowy rekrutacyjnej. Bez problemu można je znaleźć m.in. w poradnikach dla osób poszukujących pracy, na stronach internetowych razem z propozycjami „dobrych” odpowiedzi. Spośród pytań wybierz te, które pasują do Ciebie i są Ci bliskie. Jeśli masz z kim, przećwicz  odpowiedzi na nie.

 

Nie zapomnij także przygotować pytań, które Ty chciałbyś zadać. W trakcie rozmowy, pod wpływem przeżywanych emocji, łatwo jest zapomnieć o tym, co Cię interesuje lub czego nie wiesz o stanowisku, na które aplikujesz (możesz nawet zapisać sobie pytania na kartce, pokażesz w ten sposób, że do spotkania starannie się przygotowywałeś). Treść pytań powinna wskazywać na Twoje rzeczywiste zainteresowanie ofertą, nie mogą to być wyłącznie pytania w stylu: „ile będę zarabiał?”.

 

Podczas drogi na spotkanie, postaraj się opanować stres. Przypomnij sobie sytuacje, w których mimo początkowych obaw, doskonale sobie poradziłeś. Wróć wspomnieniem do przyjemnych sytuacji, np. z wakacji. Powtórz w myślach odpowiedzi na niektóre, trudniejsze pytania. Możesz także „zwizualizować sukces” – czyli przeżyć w wyobraźni sytuację rozmowy wraz ze wszystkimi jej okolicznościami i następstwami, oczywiście w wersji najkorzystniejszej dla Ciebie.

 

Przed samym wejściem na spotkanie wykonaj kilka głębokich, spokojnych oddechów (możesz policzyć do 10).

 

Savoir – vivre przede wszystkim

 

Etykieta to ważna, a często - zwłaszcza przez młodych - niedoceniana umiejętność. Ocena kandydata zaczyna się już w momencie wejścia do biura, a kończy wraz z jego opuszczeniem. Dlatego tak ważne jest „dzień dobry” w sekretariacie i uśmiech. Równie ważne jest wyraźne przedstawienie się z imienia i nazwiska. Wprawdzie osoba rekrutująca zapewne ma zapisaną kolejność kandydatów, jednak uścisk dłoni i podanie nazwiska umocni wrażenie, że jesteś osobą rzeczową i konkretną. Natomiast fatalnie wypada rozpoczęcie już od wejścia własnego monologu, np. „Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia. Bo interesuje mnie… itd.”. Pamiętaj, zgodnie z zasadami savoir-vivre rozpoczęcie spotkania (wyciągniecie dłoni, pierwsze pytanie) należy do gospodarza spotkania.

 

Wykorzystanie powyższych rad na pewno pomoże w lepszej autoprezentacji siebie podczas spotkania z pracodawcą i być może zadecyduje o tym, że to właśnie TY otrzymasz propozycję „zostania na dłużej”.

 

Przygotowała:
Małgorzata Wirecka-Zemsta,

doradca zawodowy/psycholog

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach

 

Patronat Honorowy

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy XIV Internetowej Giełdy Pracy

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

Patronat medialny

Copyright 2016 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach